Εκτύπωση

 

Για προσωπικές προβλέψεις, μίληστε ζωντανά με την

κα Αλίσια Βαγιάνη & τους συνεργάτες της,

όλο το 24 ώρες στα παρακάτω τηλέφωνα:

 

 

Τώρα στην πιο οικονομική γραμμή

από σταθερό 0,79€/1' και κινητό 0,75€/1' *

875 876 8256

 

Και από όλα τα σταθερά (1,23€/1' με ΦΠΑ) και κινητά (1,57€/1' με ΦΠΑ) στο **

9011 400 282

 

 

 

* Σταθερό: 0,79€/1' (με Φ.Π.Α. + τέλος σταθ. τηλ/νίας) * κινητό : 0,75€/1' (με Φ.Π.Α.)

**Σταθερό: 1,23€/1' (με Φ.Π.Α. + τέλος σταθ. τηλ/νίας) * κινητό : 1,57€/1' (με Φ.Π.Α.)

Επιπλέον εφαρμόζεται τέλος κιν. τηλ/νίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογ/σμου προ Φ.Π.Α.